سلام خدمت بازدید كنندگان محترم

(سردشت سرای من) 

خیلی خوشحالم كه اولین نفری هستم در سردشت بابازگشایی این وبلاگ بتوانم سهمی در  خدمت رسانی و  ارتقای فرهنگ و اطلاع رسانی مردم سردشت وشهرهای اطراف داشته باشم .

این وبلاگ فقط جنبه اطلاع رسانی داشته ومتعلق به هیچ گروه وسازمانی نیست.