قابل توجه تمامی جوانان سردشت كه علاقه به خبرنگاری و ارتقا و پیشرفت شهرستان سردشت دارند دعوت به عمل می اید كه در صورت تمایل به عضویت  و خبرنگاری برای وبلاگ به ادرس

www.p_parsaa@yahoo.com

ایمیل بزنند.

تا بتوانیم سهمی درپیشرفت شهرمان داشته باشیم.